Orbitrol układu kierowniczgo Massey Ferguson

Orbitrol części zamienne do hydraulicznego układu kierowniczego Massey Ferguson

Pasuje do Massey Ferguson

Nr artykułu
Nr porównawczy
Oznaczenie typu
Waga
Opakowanie.
Typ ciągnika: 154, 165, 168, 174, 184, 185, 188, 194, 254, 265, 274, 275, 284, 289, 290, 295, 298, 575, 590, 592, 595, 675, 690, 689,
1004, 1014, 1024, 1104, 1114, 1134
3384675E1, 3384675M1

 3070, 3075, 3080, 3085, 3090, 3095,         

 3115, 3120, 3125,        

 6150, 6160, 6170, 6180, 6190,         

 6235, 6235HV, 6245, 6245HV, 6255, 6255HV, 6260, 6265, 6270, 6280, 6290

38715021 782509M91 OSPB-100ON, 150-0027 5480 g 1
Typ ciągnika: 230, 240, 253, 261, 263, 340, 342, 350, 352, 355, 360, 362, 365, 372, 375, 382, 390, 396, 398, 399
38715022 3821548M91 OSPC-100ON, 150-N1228 5400 g 1
Typ ciągnika: 265, 275, 3275E, 285, 290, 290E, 298, 375E, 390E, 675, 690, 698, 698T, 699, 1004T
38715023 1684986M91 OSPC-100ON, 150-N1223 5350 g 1
Typ ciągnika: 365, 375, 390, 396, 398, 399
38715024 OSPC-100ON, 150-N1234 5400 g 1
Typ ciągnika: 3050, 3060, 3065, 6120, 6130, 6140, 6235, 6245, 6255
38715025 3383107M1 OSPC-100ON, 150-N1210 5380 g 1
Typ ciągnika: 3070, 3075, 3080, 3085, 3090, 3095, 3115, 3120, 3125, 6150, 6160, 6170, 6180, 6190, 6235, 6245, 6255, 6260, 6265, 6270, 6280, 6290
38715026 3384675M1 OSPC-125ON, 150-N1211 5520 g 1
Typ ciągnika: 3610, 3630, 3635, 3645, 3650, 3655, 3670, 3690, 8110, 8120, 8130, 8140, 8150, 8160, 8210, 8220, 8240, 8250, 8260
38715027 3712250M3 OSPC-200LS, 150-8049 5900 g 1
Typ ciągnika: 255, 265, 275, 285, 290, 298
1051699M1, 1051699M91 1051699M1, 1051699M91

. . . . . . . . . .